Logo Tvá Volba
Silueta křičícího muže

Nezvládám svůj vztek

Pracujeme s dospělými lidmi na území Jihočeského kraje, kteří mají potíže s násilím a agresí ve vztazích, blízké rodině a svém okolí. Pomáháme lidem porozumět příčinám své agrese, aby mohli svůj vztek a jeho důsledky lépe zvládat, uměli řešit konfliktní situace jiným – nenásilným – způsobem, a díky tomu zlepšili svůj vlastní život a vztahy s druhými lidmi a okolím. Jsme přesvědčení, že každý člověk se může změnit a naučit se ovládat své emoce a vztek. Vyžaduje to však práci na sobě samém, odvahu převzít odpovědnost za své chování a uvědomit si, jaké důsledky násilné chování zanechává na sobě samém, našich nejbližších i svém okolí.

Poskytujeme individuální psychoterapeutický program se zaměřením na následující aspekty

  • porozumění příčinám svého agresivního chování a rozpoznání spouštěčů tohoto chování, osvojení si způsobu konstruktivního zvládání své agrese a konstruktivního řešení konfliktů
  • nácvik konstruktivních způsobů řešení konfliktů – techniky zvládání vzteku
  • získání náhledu na své chování, uvědomění si důsledků svého jednání a jeho dopadů na oběť a další osoby dotčené násilným chováním

Jak probíhá program Tvá volba?

  • celková délka trvání programu (v měsících): v rozmezí 7 až 10 měsíců
  • počet schůzek: program je realizován dle individuálních potřeb klientů v počtu 14 až 20 schůzek
  • frekvence setkání (týdně): zpravidla 1x za 14 dní, v mimořádných případech možná změna frekvence (např. 1x za 3 týdny, nebo 1x týdně)
  • délka trvaní intervence: 60–90 minut
  • typ intervence: individuální