Logo Tvá Volba

Projekt Tvá Volba - Práce s agresí ve vztazích

Projekt Tvá Volba – práce s agresí ve vztazích je podpořen z dotačního programu: Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládající agresi ve vztazích na rok 2023.

Děkujeme za tuto podporu.