Logo Tvá Volba

Projekt Tvá Volba

Projekt Tvá Volba je podpořen neinvestiční dotací ze státního rozpočtu.

Projekt Tvá Volba – práce s agresí ve vztazích je podpořen z dotačního programu: Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládající agresi ve vztazích na rok 2023.

Děkujeme za tuto podporu.