Logo Tvá Volba

Kulaté stoly (Tvá Volba - Jihočeský kraj - LP-HRMGSD-002)

Od října 2022 do prosince 2023 probíhaly díky podpoře našeho projektu v rámci Norských fondů „kulaté stoly“ – společná setkání zástupců organizací sociálních služeb, zástupců Policie, sociálně právní ochrany dětí a sociálních odborů měst. Výše uvedení zástupci se zabývají ve své praxi obětmi domácího násilí a potřebují zároveň, aby se pracovalo i s původci tohoto násilí. Dále jsme představili i náš program, který realizujeme ve spolupráci s Probační a mediační službou. Setkání se opakovaně konala ve všech okresech Jihočeského kraje – v Táboře, Českých Budějovicích, Strakonicích, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku a Prachaticích. Z těchto setkání pak vycházela další, mezi jednotlivými účastníky, pramenící z navázání bližších vazeb a řešení už konkrétních problémů vyplývajících z práce s osobami dopouštějícími se násilí v blízkých vztazích.

Všem děkujeme za účast, položené dotazy, podnětné příspěvky a těšíme se na další spolupráci.

Norway Grants logo