Logo Tvá Volba

Naše aktivity

KONFERENCE NÁSILÍ JE MOŽNÉ ZASTAVIT

9. dubna 2024 jsme se zúčastnili konference "Násilí je možné zastavit" pořádané Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR v rámci projektu zaměřeného na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí. Byl shrnut dosavadní průběh spolupráce zainteresovaných organizací a představeny výsledky - proškolení zaměstnanců státních institucí, přednášky a workshopy na školách v prevenci domácího a sexualizovaného násilí a příručky a metodiky pro policii a státní správu.

Foto z akce

ASOCIACE ZASTAV NÁSILÍ

7. března 2024 jsme společně s organizacemi Spondea, Diakonie ČCE, Centrum sociálních služeb Praha a Liga otevřených mužů založili asociaci Zastav násilí.

Společná asociace nám umožní nejen zvyšovat standardy našich programů a prohlubovat jejich know-how, ale také společně šířit osvětu a usilovat o systémové zakotvení terapeutických programů zaměřených na práci s násilím! Těšíme se, že se brzy připojí i další partneři. Změna je možná!

Foto z akce

DEN BEZPEČNOSTI V IGY

V sobotu 10. února 2024 jsme se zúčastnili Dne bezpečnosti v IGY Centrum České Budějovice pořádaného I.S.M Krav Maga - Fight Club. Spolu s dalšími organizacemi jsme se zapojili do série přednášek týkajících se bezpečí, sebeobrany, agrese a zvládání emocí.

Foto z akce

VŽDYŤ TO BYLA JENOM FACKA

10. ledna 2024 jsme se zúčastnili besedy a panelové diskuse v pražském Vnitoblocku spolu s Barbarou Jakobsen a dalšími odborníky na téma násilí v blízkých vztazích a podělili jsme se o zkušenosti a podněty s odbornou veřejností. Součástí programu bylo i promítání filmu „Všude dobře, doma nejlíp?“, který rozvíjí další diskuse na toto téma a na který jsou naši terapeuti také proškoleni.

Foto z akce

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZASTAV NÁSILÍ

Zúčastnili jsme se 3. kulatého stolu celorepublikové pracovní skupiny ke kampani Zastav násilí, abychom spolu s kolegy z ostatních organizací probrali nejnovější výstupy kampaně.

KONFERENCE SVĚDCI DOMÁCÍHO NÁSILÍ

20. září 2023 jsme se zúčastnili odborné konference na téma „Svědci domácího násilí“ pořádané Diecézní charitou České Budějovice na půdě Zdravotně sociální fakulty JU.

Foto z akce

ODBORNÉ ŠKOLENÍ BLÍZKÉ VZTAHY BEZ NÁSILÍ

18. září 2023 se naši terapeuti v Praze zúčastnili odborného školení „Blízké vztahy bez násilí, využívání filmu Všude dobře, doma nejlíp?“ pořádaného Society for All ve spolupráci s ATV a Úřadem vlády ČR.

Foto z akce

SPOLU PROTI NÁSILÍ NA JIHU ČECH

21. února 2023 jsme byli přizváni ke společnému setkání se zástupci spolupracujících organizací a institucí z celého Jihočeského kraje, díky projektu Spolu proti násilí na jihu Čech podporovaného z Fondy EHP a Norska.

I v budoucnu se budeme pravidelně scházet, sdílet své zkušenosti a hledat společnou cestu, co v systému potřebuje zlepšení nebo změnu.

Foto z akce