Logo Tvá Volba

Kde jste o nás mohli slyšet

JČ1, 26. září 2023

Mgr. Ondřej Čech byl hostem studia televize JČ1 na téma: „Násilí ...je mezi námi, ale dá se s tím něco dělat!“.

Celý rozhovor je dostupný na Facebooku.

Vždyť to byla jenom facka, 10. ledna 2024

Zúčastnili jsme se besedy a panelové diskuse v pražském Vnitroblocku spolu s Barbarou Jakobsen a dalšími odborníky na téma násilí v blízkých vztazích a podělili jsme se o zkušenosti a podněty s odbornou veřejností. Součástí programu bylo i promítání filmu „Všude dobře, doma nejlíp?“, který rozvíjí další diskuse na toto téma a na který jsou naši terapeuti také proškoleni.

Foto z akce
Foto z akce

Den bezpečnosti, 10. února 2024

Zúčastnili jsme se Dne bezpečnosti v IGY Centrum České Budějovice pořádaného I.S.M Krav Maga - Fight Club. Spolu s dalšími organizacemi jsme se zapojili do série přednášek týkajících se bezpečí, sebeobrany, agrese a zvládání emocí.

Foto z akce
Foto z akce

Zastav násilí

Rozhovor na platformě Zastav násilí o tom, jaký vliv měla na násilí v blízkých vztazích pandemie Covidu 19 a jaké jsou její důsledky.

Celý rozhovor je dostupný na platformě ZastavNasili.cz

Foto k platformě ZastavNasili.cz